PNAS (Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America)

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) je oficiálny časopis Národnej akadémie vied Spojených štátov amerických. Ide o smer udávajúci, vysoko renomovaný časopis, ktorý od roku 1914 publikuje výskumné správy, odborné diskusie a hodnotenia, komentáre, recenzie a činnosti akadémie. Zameraný je na tri hlavné oblasti: fyzikálne, spoločenské a biologické vedy.

Adresa https://www.pnas.org/
Vydavateľ HighWire Press®
Jazyk Anglický
Obsah Multidisciplinárny online časopis
Retrospektíva Január 1915 – súčasnosť