RILM Abstracts of Music literature
with full texts

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text je obsiahla muzikologická bibliografická databáza, ktorá poskytuje jednoduchý prístup k detailným informáciám týkajúcich sa hudby. RILM umožňuje kvalitné rešerše pre každého, pre koho je dôležitá prehľadná a komplexná bibliografická informácia, vrátane citácií, abstraktov a indexácie.

Databáza RILM zachytáva obdobie od roku 1967 až po súčasnosť, pričom je aktualizovaná každý mesiac. Navyše dokumentácia zborníkov siaha až do roku 1835. RILM obsahuje viac ako 700 odborných časopisov a tiež vybrané tematické články z viac než 11 000 časopisov. RILM obsahuje cez 700 000 záznamov, každoročne pribúda 40 000 nových záznamov.

Okrem časopisov RILM ponúka indexáciu pre množstvo publikácií a médií, napr. kolekcie esejí, zborníky, kritické hudobné edície, digitálne médiá, dizertácie, monografie, online zdroje, príručky, technické nákresy nástrojov.

Záznamy v RIML pochádzajú z publikácií v 214 jazykoch a155 krajín.. Názvy diel sú preložené do angličtiny a väčšina záznamov má tiež anglický abstract.

RILM prináša používateľom jedinečný komfort pre kvalitné a komplexbé muzikologické rešerše.

Adresa http://search.ebscohost.com
Vydavateľ EBSCO
Jazyk Anglický
Obsah Hudba
Poznámky https://rilm.org/