SAGE Premier

Multiodborová plnotextová a bibliografická databáza obsahuje viac ako 700 titulov časopisov renomovaného vydavateľstva SAGE. Pokrýva oblasť obchodu, spoločenských vied, medicíny, vied o živej prírode a technológii. Články sú dostupné v PDF formáte.

Adresa https://journals.sagepub.com/
Vydavateľ SAGE Publications
Jazyk Anglický
Obsah biochémia, endokrinológia, farmakológia, medicnína, počítačové vedy, inžinierstvo, spoločenské vedy: hudba, jazykoveda, nábožensctvo, antropológia, kriminológia, ekonomické vedy, informatické vedy, psychológia, sociológia
Retrospektíva individuálne pre každý titul po úroveň abstrakt