Science Magazine Online

Online plnotextová verzia časopisu Science – známeho globálneho týždenníka o vede. Od tohto vydavateľa máte k dispozícii ďalšie dva tituly: Science Signaling – top časopis o bunkovej signalizácii a regulačnej biológii a Science Translational Medicine – interdisciplinárny časopis, ktorého cieľom je spájať lekársku vedu a lekársku prax.
• Science Signaling: online plnotextová verzia časopisu o bunkovej signalizácii a regulačnej biológii. Dostupný cez portál Science Magazine Online.
• Science Translational Medicine: online plnotextová verzia časopisu, ktorého cieľom je spájať lekársku vedu a lekársku prax. Dostupný cez portál Science Magazine Online.

Adresa

https://www.sciencemag.org/

Vydavateľ

AAAS – American Association for the Advancements

Jazyk

Anglický

Obsah

prírodné a spoločenské
vedy

Retrospektíva

od roku 1997

Poznámky

AAAS – medzinárodná nezisková organizácia venujúca sa podpore a propagácii vedy
AAAS vydáva štyri vedecky rešpektované recenzované časopisy. Science – popredný globálny vedecký týždenník o vede, Science Signaling – top časopis o bunkovej signalizácii a regulačnej biológii; Science Translational Medicine – spája medicínu, techniku a vedu na podporu ľudského zdravia; Science Advances inovatívny a vysoko kvalitný časopis s open access prístupom k časopiseckým článkom zo všetkých vedných oblastí.