Science Signaling

Elektronický časopis s týždennou periodicitou je produktom AAAS a dostupný cez portál Science Magazine Online. Časopis vznikol v r.1998 pod názvom Science’s STKE. Od roku 2008 bol premenovaný na Science Signaling (ISSN: 1937-9145). Týždenník vychádza 51-krát do roka. Science Signaling predstavuje zdroj najaktuálnejších informácií z oblasti výskumu bunkovej signalizácie a regulačnej biológie

 

• Science Signaling: online plnotextová verzia časopisu o bunkovej signalizácii a regulačnej biológii. Dostupný cez portál Science Magazine Online.
• Science Translational Medicine: online plnotextová verzia časopisu, ktorého cieľom je spájať lekársku vedu a lekársku prax. Dostupný cez portál Science Magazine Online.

Adresa https://www.sciencemag.org/
Vydavateľ AAAS – American Association for the Advancements
Jazyk Anglický
Obsah Original Articles/pôvodné odborné revidované neskrátené články, recenzie článkov, protokoly laboratórnych techník a dolńujúce materiály:algoritmy, programy a organizačné štruktúry.
Retrospektíva od roku 1999