ScienceDirect

Databáza poskytuje prístup do plných textov časopisov a kníh renomovaného vydavateľstva Elsevier najmä z oblasti vied o živej a neživej prírode. Okrem týchto titulov vydavateľ sprístupňuje ako bonus plné texty vybraných časopisov od iných vydavateľov, tituly aj roky sprístupnenia určuje podľa vlastného uváženia. Databáza je priamo prepojená s citačnou databázou Scopus – môžete okamžite zistiť citačné profily autorov alebo časopiseckých titulov.

 
Adresa https://www.sciencedirect.com/
Vydavateľ Elsevier B.V.
Jazyk Anglický
Obsah Hlavné tematické členenie: Physical Science and Engineering, Life Science, Health Sciences, Social Sciences and Humanities. Hlavné vedné oblasti sú ďalej členené na špecializované vedné odbory.