Scopus

Citačná a bibliografická databáza, ponúka vyše 20 000 dokumentov z oblasti živých, neživých a humanitných vied. Okrem plných textov časopiseckých článkov a kníh, databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, správach, encyklopédiách, slovníkoch a technických patentoch. Výber titulov do databáze Scopus prebieha na základe prísneho kvalitatívneho hodnotenia redakciou Scopusu. Umožňuje štatistickú analýzu citácií časopiseckých titulov a ich vzájomné porovnanie. Databáza Scopus umožňuje kalkuláciu citácií publikácií autorov s retrospektívou od roku 1996. Scopus je priamo prepojený s databázou ScienceDirect.

Adresa

https://www.scopus.com/

Vydavateľ

Elsevier B.V.

Jazyk

Anglický

Obsah

prírodné vedy, technika, vedy o životnom prostredí, poľnohospodárstvo, medicína, ekonomika, spoločenské vedy

Retrospektíva

abstrakty – 1966, citačné ohlasy – 1996
historické materiály – individuálne

Poznámky

Scopus – analytický nástroj na hodnotenie vedeckých časopisov, článkov, ale tiež vedeckej činnosti na základe bibliometrických metód (porovnanie časopisov). Obsahuje nástroje – affilation – domovská príslušnosť vedeckej inštitúcie a autora, analytické nástroje na ich hodnotenie.