SpringerLINK

Plné texty vedeckých a odborných časopisov vydavateľstva Springer International Publishing AG. V súčasnosti poskytuje prístup k viac ako 1000 časopisov. Retrospektíva siaha do roku 1997. Tituly zaradené do databázy SpringerLINK sú zamerané na technické, lekárske a obchodné odbory.

 
Adresa https://link.springer.com/
Vydavateľ Springer-Verlag
Jazyk Anglický
Obsah chémia, počítačová veda, ekonómia, inžinierstvo, životné prostredie, vedy o zemi, vedy o živej prírode, právo, matematika, fyzika, astronómia, medicína, spoločenské vedy, psychológia, ekonomika, obchod, filozofia, štatistika, vzdelávanie a jazyky, kolekcie Computer Science Library a Lecture Notes in Mathematics.
Retrospektíva úplné texty – 1997