Wiley Online Library

Platforma pre multidisciplinárnu kolekciu on-line elektronických zdrojov, ktoré pokrývajú všetky oblasti života, medicíny a prírodných vied, spoločenských vied a humanitných odborov. Wiley OL poskytuje integrovaný prístup k viac než 4 milión článkov z 1500 časopisov, viac ako 16 000 kníh a stovky referenčných prác, laboratórnych protokolov a databáz. Prístup na úroveň plný text sa vzťahuje na predplatenú databázu.

 
Adresa https://onlinelibrary.wiley.com/
Vydavateľ John Wiley & Sons
Jazyk Anglický
Obsah multiodborová databáza:vedy o neživej prírode, astronómia, fyzika, chémia,matematika, štatistika,inžinierstvo, vedy o zemi, vedy o živej prírode, mediciína, spoločenské a humanitné vedy, ekonómia, právo, psychológia, vzdelávanie.
Retrospektíva od roku 1973