Web of Science

Online portál spoločnosti Clarivate Analytics, vstupná brána do celého radu informačných zdrojov. V Ústrednej knižnici máte prístup do databáze Web of Science Core Collection, Journal Citation Reports, Essential Science Indicatiors a Current Contents Connect. Web of Science umožňuje rozsiahlu a detailnú analýzu citácií dokumentov, inštitúcií a autorov. Vďaka prepojenosti a prepracovanosti dát poskytuje možnosť kalkulácie citácií z rôznych uhlov – napríklad z hľadiska jednotlivých odborov, vývoja v čase, geografickej lokácie a množstva ďalších.

Pre viac informácii ku kritériám výberu do databáze Web of Science môžete navštíviť webovou stránku https://clarivate.com/products/publisher-relations/, kde nájdete odpovede na proces výberu odborných časopisov, konferenčných zborníkov, rovnako ako odborných monografií.

Podrobné informácie o platforme Web of Science Citation Connection nájdete aj  na webe http://clarivate.libguides.com/home.

Adresa http://apps.webofknowledge.com/
Vydavateľ Clarivate
Jazyk Anglický
Obsah Web of Science integruje viaceré databázy, ÚK SAV má prístup do (viď. popis): Web of Science Core Collection, BIOSIS Citation Index, Current Contents Conect, KCI-Korean Journal Database, MEDLINE, SciELO Citation Index – predstavuje spojenie do širšieho globálneho prostredia. Journal Citation reports – nástroj na hodnotenie a porovnávanie citovanosti časopisov (impact factor), ponúka zoznam najcitovanejších časopisov podľa vedných disciplín Essential Science Indicators – analytický nástroj poskytujúci údaje na hodnotenie vedcov, inštitúcií, krajín a časopisov