Citačná analýza

Citačná analýza je praktická oblasť, ktorá sa zaoberá skúmaním vzťahov medzi citovanými a citujúcimi dokumentami na základe analýzy vzorov a frekvencie citácií, a to na rôznych úrovniach – na úrovni dokumentov, autorov, časopisov, inštitúcií, krajín alebo vedeckých disciplín (Rousseau 2008).

Citačná analýza sa vykonáva pomocou (údajov z) citačných databáz. Najväčšie a najčastejšie využívané citačné databázy sú Web of Science a Scopus.

Manuály k citačnej analýze pomocou databáz WoS a Scopus:

Manuál k citačnej analýze prostredníctvom Web of Science

Manuál k citačnej analýze prostredníctvom Scopusu

 

ROUSSEAU, R., 2008. Publication and Citation Analysis as a Tool for Information Retrieval. In: GOH, D., FOO, S. (eds.).Social Information Retrieval Systems: Emerging Technologies and Applications for Searching the Web Effectively [online]. IGI Global [cit. 2020-9-11].Dostupné na: http://www.igiglobal.com/viewtitlesample.aspx?id=29168