Návody pre Inštitucionálny repozitár SAV

Ako nahrať prácu do Inštitucionálneho repozitára SAV

Stručný manuál pre vedeckých pracovníkov ohľadom nahrávanie svojich vedeckých prác do Inštitucionálneho repozitára SAV.

Prednáša Mgr. Gabriela Straková, ÚK SAV

Metodika pre autora - content server (IR SAV)

Podrobná metodika pre vedeckých pracovníkov ohľadom vkladania príloh ku záznamom vedeckých prác do Inštitucionálneho repozitára SAV.