SCOPUS Author ID

Niektorí autori majú totožné alebo podobné mená,  alebo sa ich mená môžu v rôznych publikáciách objaviť v rôznych formách.

Identifikátor autora Scopus Author ID rozlišuje medzi týmito menami tak, že každému autorovi v Scopus vygeneruje  pri zaindexovaní prvej práce jedinečné číslo (identifikátor) a zoskupí pod ním všetky dokumenty napísané týmto autorom.

Author ID nájdeme v detailoch o autorovi Author details pod jeho menom (kliknutím na meno autora v zozname výsledkov vyhľadávania alebo na stránke s podrobnosťami o dokumente).

Automatické generovanie ID (bez nutnosti registrácie a zakladania profilu autorom) môže spôsobiť, že pri použití inej formy mena alebo inak uvedenej afiliácii, či inej emailovej adrese v článku, systém následne môže k Author ID priradiť práce cudzieho autora, alebo vygenerovať viac ID pre toho istého autora.

Je preto dôležité, aby autor pristupoval aktívne ku kontrole svojich údajov v Scopus profile autora a optimalizoval ich. Oprávnenie spravovať si prostredníctvom služieb spätnej väzby (The Author Feedback Wizard) svoje Author ID získa autor tak, že sa zaregistruje v SCOPUS a vytvorí si prihlasovacie údaje. Registráciu odporúčame robiť na IP SAV a použiť pracovný email. Ak sa autor už zaregistroval do inej služby spoločnosti Elsevier, použije tieto prihlasovacie údaje na prihlásenie.

V Scopus treba vyhľadať  meno autora alebo niektorú z jeho indexovaných publikácií a kliknutím na meno autora v zozname výsledkov vyhľadávania alebo na stránke s podrobnosťami o dokumente (meno je „živé“) sa dá prejsť do profilu autora Author Details.

Na stránke sa dá kliknúť na položku editovať profil autora, čím sa otvorí akýsi  sprievodca spätnou väzbou autora.

Čo je profil autora Scopus? Každý profil autora Scopus je jedinečným záznamom publikačnej a výskumnej činnosti tohto autora. Podrobnosti pochádzajú z recenzovaných článkov a ďalších položiek, ktoré autor napísal a Scopus zaindexoval (t. j.  ktoré autor publikoval v časopisoch a knihách, ktoré si vybral indexovanie Scopus Content Selection and Advisory Board). Informácie v profile zahŕňajú meno autora a jeho variantné formy, afiliáciu, predmetovú oblasť, publikácie a citácie. Je potrebné si uvedomiť, že profil autora je automaticky generovaný pomocou špecializovaného algoritmu párovania, ktorý extrahuje metadáta priamo z dokumentov, teda nie podľa aktuálneho stavu (napr. afiliácia neznamená, že autor je aktuálne v organizácií zamestnaný a pod.)   Je možné upraviť profil autora Scopus? Pretože profily sa automaticky vytvárajú pomocou metadát z publikovaných dokumentov, nemôžu ich priamo zmeniť používatelia Scopus. Autor však môže požiadať o opravu svojho vlastného profilu. Ak sú potrebné niektoré z nasledujúcich opráv, na odoslanie žiadosti je potrebné použiť sprievodcu spätnou väzbou autora.  Aj keď má Scopus algoritmus, ktorý vytvára jedinečné profily, niekedy sa vyskytnú problémy, ako napríklad:

  • viac profilov pre jedného autora
  • preferované meno na zobrazenie profilu by sa malo zmeniť, pravopis/zápis mena je nesprávny
  • afiliácia je nesprávna
  • publikácia bola nesprávne zadaná
  • články je potrebné pridať / odstrániť z profilu autora
  • v profile chýbajú niektoré dokument  (Môže to byť preto, že nie sú indexované v Scopus; tu je možné požiadať o doplnenie dokumentu, ak spĺňa kritéria výberu.)

 

V rámci procesov sprievodcu spätnou väzbou je potrebné vybrať z možností, či ste autorom alebo že podáte žiadosť v mene jeho autorského profilu (napr. knihovník, manažér inštitúcie …). Zmenu však nemožno žiadať pre profil autora, ku ktorému nemá prihlásená osoba žiadnu väzbu. Čiže stáva sa, že Scopus predloženej požiadavke nevyhovie s odôvodnením, že účet nie je žiadateľov.  Návod na prácu so sprievodcom The Author Feedback Wizard nájdete tu.  

Spárovanie Scopus Author ID s ORCID ID je možné oboma smermi.

V Scopus profile autora Authors Details treba kliknúť na Connect to ORCID, následne systém vyzve na príhládenie sa do ORCID účtu, ktorý má byť so Scopus ID prepojený.

Ako spárovať profily z ORCID do Scopus nájdete tu.

V Author Search je možné v Scopus vyhľadávať aj podľa ORCID ID.

A ešte praktický spôsob, ako sa dá v Scopus vyhľadávať pomocou Scopus Author ID, čo je zaručene najvyšší benefit existencie Author ID za predpokladu, že je profil autora správny a presný (všetky práce priradené k správnemu Author ID):

Kliknite na položku „Rozšírené vyhľadávanie“. Vo formulári rozšíreného vyhľadávania použite políčko na výber kódu a kliknite na „AU-ID“. Kód sa do vyhľadávacieho formulára zadáva ako AU-ID (). V zátvorkách kódu zadajte identifikátor autora. Napríklad: AU-ID (123456789); Pre publikáciu nastavenú na variant mena autora: AU-ID („Ramesh“ 123456789). Kliknite na „Search“.     

     

ORCID ID môže tiež spracovateľ publikačnej činnosti v ústave vložiť v knižničnom systéme ARL do autority autora, čo sa prejaví formou priameho odkazu na konkrétny účet z Katalógu publikačnej činnosti SAV.