Metriky a altmetriky

Scientometria je vedecká disciplína i praktická oblasť, ktorá sa zaoberá analýzou výstupov publikačnej činnosti a ich citácií, predovšetkým za účelom hodnotenia vedy a výskumu. Základným nástrojom využívaným v rámci hodnotenia vedy a výskumu sú v súčasnosti scientometrické (bibliometrické) ukazovatele, vo všeobecnosti tiež označované ako metriky, resp. citačné metriky.