Predátorské konferencie

Vedecké konferencie sú dôležitou súčasťou vedeckého života akademickej obce a predstavujú významnú časť šírenia vedeckých poznatkov. Nemožno sa preto čudovať, že vedci (najmä mladí vedci a doktorandi) sú lovení nie len predátorskými časopismi, ale taktiež organizátormi pochybných konferencií. Ich cieľom je vyberať od potencionálnych účastníkov konferenčné poplatky.

 

Nakoľko sa problém s pochybnými konferenciami začal rozširovať, vznikla iniciatíva Think – Check – Attend, sesterská iniciatíva Think – Check – Submit.

„Premýšľať. Preveriť. Zúčastniť sa.“ je medzinárodná iniciatíva, ktorej cieľom je usmerňovať a pomáhať vedeckým a akademickým pracovníkom pri výbere dôveryhodných konferencií a pomôcť im rozhodnúť sa, či je vhodné zúčastniť sa ich a prezentovať na nich svoj výskum. Iniciatíva poskytuje pokyny, ktoré majú pomôcť vedeckým pracovníkom rozlišovať medzi autentickou konferenciou a konferenciou, ktorej by sa mali vyhnúť.[1]

Premýšľajte.

Je to tá správna konferencia, ktorej by ste sa mali zúčastniť a predstaviť váš výskum?

Preverte.

Pozrite si Zoznam kontrolných otázok, ktoré vám môžu pomôcť pri zisťovaní dôveryhodnosti konferencie.

Organizátori a sponzori

 • Poznáte spoločnosť alebo asociáciu, ktoré organizujú túto konferenciu?
 • Môžete identifikovať miesto konania konferencie?
 • Je to prvýkrát, čo sa koná táto konferencia?
 • Zúčastnili ste sa už tejto konferencie predtým vy alebo vaši kolegovia?
 • Je jasné, aké poplatky budú účtované (konferenčný poplatok, registračné poplatky, atď.) Boli by ste od nich oslobodení, ak by ste boli prijatí ako rečník?
 • Je do konferencie zapojený niekto zo sponzorov?
 • Skontrolovali ste web konferencie? Sú všetky informácie (ako napr. účastnícke poplatky, dátum podania, dátum konferencie, redakčná rada, podrobnosti o programe a miesto konania) uvedené správne?
 • Čítali ste už predtým nejaké príspevky z tohto konferenčného zborníka?

Programový a organizačný výbor a redakčná rada

 • Existujú jasné informácie o časovom harmonograme a programe konferencie?
 • Zodpovedajú rozsah a ciele konferencie vášmu oboru a základnému záujmu alebo nie?
 • Počuli ste o kľúčových rečníkoch?
 • Je redakčná rada uvedená na webovej stránke? Počuli ste už o jej členoch?
 • Sú jasné informácie o redakčnej kontrole prezentácií a druhu recenzného konania?

Zborník z konferencie

 • Je jasné, kde budú zborníky publikované?
 • Je jasne, či a kde budú zborníky indexované?

Zúčastnite sa.

Svoj abstrakt na konferenciu odošlite iba vtedy, ak na väčšinu alebo všetky otázky môžete odpovedať „áno“.

 

Ak je potrebné, môžete pre uistenie použiť Zoznam kontrolných otázok A. Nobesa alebo Zoznam kritérií pre identifikáciu predátorskej konferencie od J. Bealla.

 

 

Príklady:

Medzi identifikované predátorské konferencie patria napríklad:

 • World Academy of Science, Engineering and Technology: WASET
 • OMICS International

Pochybní organizátori konferencií parazitujú na menách osvedčených konferencií a používajú ich na pomenovanie vlastných konferencií. Ich cieľom je vzbudiť u vedcov záujem o účasť a registráciu (taktiež zaplatenie účastníckeho poplatku).[1]

Spoločnosť WASET (World Academy of Science, Engineering and Technology) na svojom webe uvádza prehľad organizovaných konferencií.[2] Jednoducho a rutinne prijíma príspevky bez ohľadu na to, či sa zhodujú s témou konferencie a mnohé z nich majú veľmi nízku kvalitu. Beall dôrazne odporúča sa vyhýbať sa konferenciám, ktoré sú organizované touto spoločnosťou a tiež neuverejňovať svoje príspevky do časopisov, vydávaných touto spoločnosťou. Beall taktiež poznamenáva, že konferencie WASET umožňujú výskumným pracovníkom získať dovolenky, platené univerzitami, v zaujímavých mestách spolu s ľahkým prijatím konferenčných príspevkov a následným ľahkým prijatím príspevkov článkov v časopisoch. [3] WASET spolu so spoločnosťou OMICS patria medzi 5 najväčších predátorských vydavateľov s otvoreným prístupom. Len na britských univerzitách v posledných rokoch cez nich publikovalo cez 5 tisíc vedcov.[4]

Spoločnosti, ktoré organizujú podvodné konferencie pozorne sledujú, či a na základe akých znakov sú označované za predátorské. Následne na svojich webstránkach urobia „kozmetické“ úpravy, aby sa vyhli tejto „predátorskej“ nálepke. Tieto spoločnosti často menia názvy alebo rebrandujú svoje konferencie. Napríklad spoločnosť OMICS International, (ktorú v súčasnosti žaluje Federálna obchodná komisia pre podvodné obchodné praktiky), organizuje konferencie najmenej pre štyri rôzne značky, medzi ktoré patria: Conference Series, Pulsus Group, EuroSciCon a Life Science Events.[5]

[1] https://thinkcheckattend.org/

[2] Fenomén predátorských alebo pochybných časopisov. In CVTI SR. EIZ: Elektronické informačné zdroje [online]. [cit. 2021-05-27]. Dostupné na: http://openaccess.cvtisr.sk/homepage/predatorske-publikovanie/

[3] PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. Pochybné časopisy [online]. Brno: Masarykova univerzita, 15. dubna 2019 [2021-05-27]. Dostupné na: https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predatori/

[4] Predatory Publisher Organizes Conference Using Same Name as Legitimate Conference. In Scholary Open Access [online]. [2014].[cit. 2021-05-27]. Dostupné na: https://web.archive.org/web/20160503043451/https://scholarlyoa.com/2014/08/28/predatory-publisher-organizes-conference-using-same-name-as-legitimate-conference/

[5]HERN, Alex and Pamela DUNCAN. Predatory publishers: the journals that churn out fake science. In The Guardian [online]. 2018. [cit. 2019-03-28]. Dostupné na: https://www.theguardian.com/technology/2018/aug/10/predatory-publishers-the-journals-who-churn-out-fake-science

[6] McCrostie, James. Predatory Conferences: A Case of Academic Cannibalism. In International Higher Education, 2018, vol. 2, no. 9, pp. 6-8. Dostupné na: https://doi.org/10.6017/ihe.0.93.10425 [cit. 2021-05-27]