Zahraničné citačné štýly

V zahraničí sa najčastejšie využívajú nasledujúce štýly citovania:

Na území Slovenskej republiky používame citačný štýl odvodený od štandardu ISO 690 (norma upravujúca štandard = STN ISO 690), ktorého podoba sa vždy mení v závislosti od použitej techniky citovania. Okrem ISO 690, existuje veľké množstvo štandardov resp. štýlov, upravujúcich problematiku citovania. Výber jedného zo štýlov citovania, rovnako ako aj výber techniky citovania, je záležitosťou autora, ktorý však musí brať do úvahy požiadavky vydavateľov. Ak vydavateľ nevyžaduje určitý štýl, je najvhodnejšie zvoliť štýl podľa údajov v tabuľke:

Humanities : English, Art History, Philosophy, Music, Religion, Language, Linguistics, Etc.

Social Sciences, Education, Engineering, etc.

History, or the Humanities

Physical, Natural, or Social Sciences

Štýl citovania: MLA

Štýl citovania: APA

Štýl citovania: Chicago Notes & Bibliography

Štýl citovania: Chicago Author-Date

Citácie sú uvedené v texte v zátvorkách + na konci sa nachádza zoznam použitej literatúry.

Citácie sú uvedené v texte v zátvorkách + na konci sa nachádza zoznam použitej literatúry.

Citácie majú podobu poznámky pod čiarou.

Citácie sú uvedené v texte v zátvorkách + na konci sa nachádza zoznám použitej literatúry podobný štýlu APA.

Citovanie podľa MLA

Základný princíp citovania podľa MLA, spočíva v tom, že citácie sa v texte zapisujú do okrúhlej zátvorky vo forme (priezvisko autora/ov použitá/é strana/y). Literatúra je radená abecedne.

Príklady štýlu MLA

Text a citácia

Marcus agree with this hypothesis (9).

(Michael and Wolf 45-48)

(Lang 23)

Zoznam bibliografických odkazov:

Lang, James. “History of modern ballet.” Modern Ballet, vol. 18, no. 1, Fall 2009, pp. 260-281. JSTOR, doi:10.1525/mbal.2009.115.7.1

Marcus, Sarah. (…)

Michael, John, and Adam Wolf. New Science. Penguin, 1997.

Citovanie podľa APA

Štýl APA sa vyznačuje tým, že citácie sa v texte zapisujú do okrúhlej zátvorky vo forme (priezvisko, rok vydania). Literatúra je radená abecedne.

Príklady štýlu APA

Text a citácia

Mitchell (2017) agree with this hypothesis.

(Smith, 2013)

(Black and Young, 2019, p. 78)

Zoznam bibliografických odkazov:

Black and Young (2019). (…)

Mitchell, J.A. (2017). Psychology Researcher. Washington, DC: American Psychological Association.

Smith, R. (2013). Listening. The New Music, 12(3), 8-16.

Citovanie podľa Chicago/Turabian

Chicago/Turabian používa dve metódy citovania zdrojov:

  • systém poznámok (Chicago Notes & Bibliography),
  • systém autor – dátum.

 

Chicago Notes & Bibliography

Pri tejto verzii štýlu Chicago/Turabain sa citácie sa v texte zapisujú ako poznámky pod čiarou  a na konci sa nachádza abecedne zoradená bibliografia („Bibliography“).

Príklady štýlu Chicago Notes & Bibliography

Poznámky pod čiarou:

Brian Grazer and Charles Fishman, A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life (New York: Simon & Schuster, 2015), 12.

Smith, Swing Time, 320.

Satterfield, “Livy,” 172–73.

Bibliography:

Grazer, Brian, and Charles Fishman. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster, 2015.

Satterfield, Susan. “Livy and the Pax Deum.” Classical Philology 111, no. 2 (April 2016): 165–76.

Smith, Zadie. Swing Time. New York: Penguin Press, 2016.

Citovanie podľa Chicago Author-Date

Podľa pravidiel Chicago Author-Date sa citácie v texte uvádzajú do zátvorky + na konci sa nachádza zoznam použitej literatúry (zoznam bibliografických odkazov sa spravidla označuje ako „References“ alebo „Works Cited“).

Príklady Chicago Author-Date

Citácia

(Grazer and Fishman 2015, 12)
(Smith 2016, 315–16)
(Satterfield 2016, 170)

References:

Grazer, Brian, and Charles Fishman. 2015. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster.

Satterfield, Susan. 2016. “Livy and the Pax Deum.” Classical Philology 111, no. 2 (April): 165–76.

Smith, Zadie. 2016. Swing Time. New York: Penguin Press.

Citačné manažéry pre APA, MLA, Chicago/Turabian

Na internete sa v súčasnosti nachádza veľké množstvo citačných manažérov, ktoré citácie a bibliografické záznamy pomáhajú vytvárať – generovať. Ich použitie je zväčša veľmi jednoduché – stačí zadať údaje o dokumente a citáciu generátor vytvorí. Citačné manažéry dokážu pracovať aj s univerzálnymi a jednoznačnými identifikátormi, ako sú DOI a ISBN, na základe ktorých si manažér stiahne všetky dostupné informácie o dokumente a vytvorí správnu podobu záznamu.

Manažéry umožňujú zvoliť citačný štýl a druh citovaného dokumentu (knihy, článok, webstránka..), na základe čoho vytvoria citácie a bibliografické záznamy. Pamätať však treba na to, že citačné manažéry nie vždy dokážu vytvoriť záznamy tak, aby spĺňali všetky požiadavky autora/vydavateľa. Preto sa niekedy nedá vyhnúť ručnej „oprave“ záznamov.

Príklady citačných manažérov:  

https://www.citethisforme.com/
https://www.citationmachine.net/
https://www.zotero.org/