Web of Science Researcher Profiles/ ResearcherID

ResearcherID je univerzálny vedecký identifikátor, ktorý prideľuje platforma WoS všetkým vedcom, keď sú ich práce v tejto citačnej databáze indexované.

V minulosti (do augusta 2022) fungovalo prideľovanie ResearcherID prostredníctvom  platformy Publons. Po zaregistrovaní na Publonse vedec svoj účet prepojil s WoS a doplnil do profilu publikované práce. Následne mu bolo pridelené jeho ResearcherID.

V súčasnosti funguje prideľovanie ResearcherID dvoma spôsobmi:

1.Každý vedec, ktorý má prácu indexovanú vo WoS, automaticky dostane vlastné ResearcherID, a na základe algoritmu sa pod toto ID priradia práce, ktoré (potencionálne) tomuto vedcovi patria.

  1. Vedcom je umožnené vytvoriť a spravovať si svoj vlastný profil, a to prostredníctvom registrácie vo WoS. (Všetky profily vytvorené na Publons boli v auguste 2022 prenesené priamo do WoS a dajú sa spravovať prostredníctvom rovnakých prihlasovacích údajov, aké boli zadané pri registrácii v Publonse.).

Profily vytvorené vedcami sa od algoritmom utvorených líšia tým, že majú pri mene autora „zelenú fajku“

Vedecký profil registrovaného používateľa vo WoS

Algoritmicky vytvorený profil

Registrácia nového používateľa prebieha prostredníctvom (vľavo umiestneného) bočného menu My Web of Science – Profile – Create.

Autor môže do profilu doplniť základné informácie o sebe a svojej výskumnej činnosti – uviesť afiliáciu, a prípadne aj pridať svoju fotografiu. Je možnosť prepojiť profil so svojim ORCID účtom (ORCID slúži ako univerzálny vedecký identifikátor, platforma ORCID sa nachádza na webovej adrese www.orcid.org ).

Ďalej môže vedec doplniť do profilu záznamy svojich publikácií, ktoré sú indexované v citačnej databáze Web of Science (poprípade doplniť profil aj o publikácie, ktoré sa nachádzajú na iných platformách). Po pridaní publikácií do profilu sa všetky práce presunú na WoS pod autorom spravovaný profil, ktorý je označený „zelenou fajkou“ so statusom „This record is claimed by the author“.

Okrem publikovaných prác môžu vedci pridávať na svoj profil aj informácie o recenzentskej a redakčnej činnosti.