Adresár spracovateľov epca

1. Oddelenie vied o neživej prírode

Vedy o zemi a vesmíre skratka meno spracovateľa EPCA telefón e-mail adresa poznámky
Astronomický ústav SAV
SAVASTRO
Sanigová, Andrea
052/7879159
asaniga (at) ta3.sk
059 60 Tatranská Lomnica
Geografický ústav SAV
SAVGEOGR
Ďurišová, Eva
02/57510184
geogkniz(at)savba.sk
814 73 Štefánikova 49, Bratislava
Ústav hydrológie SAV
SAVHYDRO
Bokorová, Jitka
02/ 3229 3521
Jitka.bokorova(at)savba.sk
841 04 Dúbravská cesta 9, Bratislava
Ústav vied o Zemi SAV (Geofyzikálny ústav SAV)
SAVUVOZ, SAVGEOF
Radimáková, Alžbeta
02/5930 9292
geofbeta(at)savba.sk
845 28, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Matematicko-fyzikálne vedy skratka meno spracovateľa EPCA telefón e-mail adresa poznámky
Astronomický ústav SAV
SAVASTRO
Sanigová, Andrea
052/7879159
asaniga (at) ta3.sk
059 60 Tatranská Lomnica
Geografický ústav SAV
SAVGEOGR
Ďurišová, Eva
02/57510184
geogkniz(at)savba.sk
814 73 Štefánikova 49, Bratislava
Ústav hydrológie SAV
SAVHYDRO
Bokorová, Jitka
02/ 3229 3521
Jitka.bokorova(at)savba.sk
841 04 Dúbravská cesta 9, Bratislava
Ústav vied o Zemi SAV (Geofyzikálny ústav SAV)
SAVUVOZ, SAVGEOF
Radimáková, Alžbeta
02/5930 9292
geofbeta(at)savba.sk
845 28, Dúbravská cesta 9, Bratislava

2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

Matematicko-fyzikálne vedy skratka meno spracovateľa EPCA telefón e-mail adresa poznámky
Astronomický ústav SAV
SAVASTRO
Sanigová, Andrea
052/7879159
asaniga (at) ta3.sk
059 60 Tatranská Lomnica
Geografický ústav SAV
SAVGEOGR
Ďurišová, Eva
02/57510184
geogkniz(at)savba.sk
814 73 Štefánikova 49, Bratislava
Ústav hydrológie SAV
SAVHYDRO
Bokorová, Jitka
02/ 3229 3521
Jitka.bokorova(at)savba.sk
841 04 Dúbravská cesta 9, Bratislava
Ústav vied o Zemi SAV (Geofyzikálny ústav SAV)
SAVUVOZ, SAVGEOF
Radimáková, Alžbeta
02/5930 9292
geofbeta(at)savba.sk
845 28, Dúbravská cesta 9, Bratislava