citovanie

Príklady

Poznámky pod čiarou:

Brian Grazer and Charles Fishman, A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life (New York: Simon & Schuster, 2015), 12.

Smith, Swing Time, 320

Zoznam bibliografických odkazov:

Grazer, Brian, and Charles Fishman. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster, 2015.

Smith, Zadie. Swing Time. New York: Penguin Press, 2016.