Prezentácie zo seminárov

Seminár zameraný na vybrané oblasti autorského práva

Kedy: 20.11.2019

Prednášajúci: JUDr. Richard Bednárik, PhD.
Téma: Zmluvné právo duševného vlastníctva
a zamestnanecký režim