ORCID

(OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR IDENTIFIER)​

ORCID je medzinárodná, interdisciplinárna, otvorená nezisková organizácia vytvorená výskumnou komunitou v prospech všetkých zainteresovaných strán vrátane vedeckých pracovníkov a organizácií, ktoré podporujú výskumný ekosystém.

Víziou spoločnosti ORCID je svet, v ktorom sú všetci, ktorí sa podieľajú na výskume, štipendiách a inováciách, jedinečne identifikovaní a prepojení so svojimi príspevkami naprieč disciplínami, hranicami a časom.

ORCID je súčasťou širšej digitálnej infraštruktúry potrebnej pre výskumných pracovníkov na zdieľanie informácií v globálnom meradle.

Umožňuje transparentné a dôveryhodné spojenia medzi výskumníkmi, ich príspevkami a spolupracujúcimi subjektami tým, že jednotlivcom poskytuje

jedinečný, otvorený a trvalý (perzistentný) digitálny identifikátor ORCID ID, ktorý jednotlivca odlišuje od ostatných výskumných pracovníkov s rovnakým alebo zameniteľným menom.

Každý, kto sa zúčastňuje na výskume, štipendiách alebo inováciách, sa môže zaregistrovať pre ORCID ID bezplatne a rovnaké ID môže používať počas celej svojej kariéry (kariérny identifikátor), aj keď sa zmení jeho meno alebo forma zápisu, alebo sa presťahuje do inej organizácie, zmení vednú disciplínu alebo krajinu. Osoba by mala mať iba jeden ORCID ID, lebo ide o univerzálny identifikátor. Jedinou požiadavkou na registráciu je, že súhlasí s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti ORCID a podmienkami používania. Na to, aby sa osoba kvalifikovala ako výskumný pracovník, nemusí mať inštitucionálnu príslušnosť.

Osoba, ktorú „zastupuje“ ID, má kontrolu nad tým, kedy a kde používa svoj identifikátor, a môže spravovať všetky väzby v účte ORCID vrátane rozhodnutia o tom, kto získa informácie, či a kým môžu byť údaje z účtu zobrazené a sprístupnené. ORCID nie je sociálna sieť, ani profilový systém, ani online životopis alebo archív, ale spája sa s mnohými ďalšími nástrojmi, ktoré tieto funkcie plnia.

ucet-orcid

ORCID ID:

  • vás odlíši od iných a zabezpečí, aby vám boli výstupy a činnosti vášho výskumu správne priradené,
  • spoľahlivo a ľahko vás spojí s vašimi príspevkami a korporáciami,
  • znižuje vyplňovanie formulárov (údaje zadajte raz, často ich opakovane používajte),
  • zlepšuje vašu dôveryhodnosť, ako aj zviditeľňuje vaše výstupy z výskumu
  • je interoperabilný (spolupracuje s mnohými inštitúciami, donormi a vydavateľmi),
  • je trvalý,
  • patrí medzi perzistentné identifikátory (PID), ktoré sa stávajú v svetovej vede štandardom; medzinárodné grantové agentúry čoraz viac požadujú, aby vedec, ktorý je zainteresovaný na žiadosti/projekte, ORCID mal
  • odporučilo ako univerzálny identifikátor pre zamestnancov SAV Predsedníctvo SAV.

Prakticky je ORCID ID https URI so 16-ciferným číslom, ktoré je kompatibilné s normou ISO (ISO 27729), známou tiež ako medzinárodný identifikátor štandardného názvu (ISNI), napr.: https://orcid.org/0000-0003-1267-2210 . ORCID ID vždy vyžaduje všetkých 16 číslic identifikátora; nie je možné ich skrátiť, aby sa odstránili napr. nuly, ak existujú.V ORCID ID nie sú zakódované žiadne informácie o osobe. Identifikátory boli navrhnuté tak, aby boli použiteľné v situáciách, keď by sa osobné údaje, ktoré sa dajú identifikovať, nemali zdieľať.

Zdieľať ORCID ID je dobré iba so systémami, ktoré poskytujú prihlasovaciu obrazovku. Prihlásenie (alebo „autentifikácia“) zabezpečí, že spojenia, ktoré sú vytvorené s ORCID ID, sú dôveryhodné.

V prostredí SAV sa dá ORCID ID vložiť na webovú stránku zamestnanca SAV cez intranet v časti Osobné údaje, pričom si ho môže vložiť zamestnanec sám, ak má pridelené práva na editovanie osobných údajov, alebo ho môže zapísať kolega, ktorý na to práva má. (Zvyčajne je to jeden zo spracovateľov výročnej správy v ústave.) Na Informačnej stránke zamestnanca SAV sa to prejaví vo forme „živej“ zelenej ikonky ikona-orcid , ktorá odkáže priamo do konkrétneho ORCID účtu. 

ORCID ID môže tiež spracovateľ publikačnej činnosti v ústave vložiť v knižničnom systéme ARL do autority autora, čo sa prejaví formou priameho odkazu na konkrétny účet z Katalógu publikačnej činnosti SAV.

V globálnom prostredí odporúčame prepojiť ORCID ID s inými identifikátormi pre vedca. Môžeme ho napríklad prepojiť ORCID ID s Author ID zo Scopus alebo s ResearcherID z PUBLONS (WoS).

Návody na správne spárovanie vedeckých profilov nájdete tu.

Prezentáciu o ID pre vedcov nájdete tu.

Ústredná knižnica SAV ponúka vedeckým pracovníkom SAV pomoc pri správnom založení a spárovaní vedeckých profilov (za vedca), ale potrebuje jeho osobnú súčinnosť: nevyhnutne v podobe potvrdenia verifikačných emailov z pracovnej mailovej adresy zamestnanca ústavu, a tiež pri identifikácii jeho prác v scientometrických databázach. Po dohovore s vedením ústavu je možné pristúpiť aj k vytvoreniu profilov pre všetkých vedeckých pracovníkov z ústavu.

Neváhajte odbor podpory vedy Ústrednej knižnice SAV v tejto veci kontaktovať:

lenka.dzimova(at)savba.sk

gabriela.strakova(at)savba.sk

katarina.hrnciarova(at)savba.sk

andrea.doktorova(at)savba.sk

alebo 02/5292 7384 (spojovateľ).